Kontaktinformasjon til sameiet

Styrets nåværende sammensetning

Følgende sameiere utgjør styret etter siste årsmøte 2020-29-01:

• Bård Stranheim, styreleder@wesselatrium.no
• Cathrine Pihl, nestleder@wesselatrium.no
• Erik Skjeggedal, medlem
• Geir Johannesen, medlem
• Joakim Teien, medlem

Vara
• Linn Iren Løvås
• Astrid Dingstad Vabø
• Roberto Vasquez

Fakturaadresser

Sameiet ønsker primært å motta fakturaer per EHF til vårt org. nr. 992 023 384.

Alternativt kan fakturaer sendes som PDF til faktura@wesselatrium.no.

Er ingen av alternativene ovenfor mulige, kan fakturaer sendes pr. ordinær postgang til:

Sameiet Wessel Atrium
Bidenkaps gate 1 A
0165 Oslo

Sameiets besøksadresse er identisk med fakturaadressen.

Send epost til styret

Henvendelser til styret skal fortrinnsvis gjøres skriftlig til info@wesselatrium.no

Forventet responstid på henvendelser til styret

Styrets medlemmer skjøtter sine styreverv på fritiden og vi ber om forståelse for at det derfor kan ta litt tid å respondere på henvendelser. Normalt besvares innkomne henvendelser i løpet av én uke.

Er henvendelsen av en slik karakter at raskere svar er påkrevd, følg opp din epost til info@wesselatrium.no med en separat epost til styreleder@wesselatrium.no.

Kun når det er påtvingende nødvendig, ønsker styrets medlemmer å bli oppringt på dagtid eller i helger. Krever henvendelsen umiddelbar respons fra styret, send en SMS til styreleder på +47 908 85 035.

Send en melding til styret

Skjemaet nedenfor kan også brukes for å sende en melding til styret.